The Wild Beauty of Life

Photo by dilaquis

Some moments in life make us feel what being alive truly means, in a very powerful way, in all our cells… In such moments, when I stop and take a deep breath, look inwards and then around me, at the sky; the feelings of gratefulness, love and serenity wash over my soul, and make me realize that only this moment exists, and I’m fully present, fully “here”… ⁣⁣

CONTINUE READING

The Journey is the Thing

Art by Ella Frances Sanders

The journey is the thing.”

This quote by the ancient Greek poet Homer was written on a notebook I bought two years ago – a light blue, thin notebook with sea shells on it. It struck a chord deep within and I always came back to it, especially when I got lost in thought over the future, over the next ‘destination’, over the to-do lists. It always brought me back to ‘this moment’, the moment I was in, and helped me realize that this is all that I have, and all that I ever need.

CONTINUE READING

The Power of Choice

Photo Credit: Xuebing Du

Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.”

This quote by Austrian psychiatrist and Holocaust survivor Viktor E. Frankl, the author of one of the most deeply touching, illuminating and thought-provoking books I’ve ever read, “Man’s Search for Meaning”, never ceases to give me goosebumps.

⁣We all have the innate power within, no matter whether we realize it or not, to connect with our inner core wisdom instead of getting caught in the web of our Ego, to respond with our heartfelt, genuine feelings and thoughts instead of reacting with our habitual defensive patterns and primitive coping mechanisms, to hold space for ourselves and embrace our vulnerability even in the most challenging situations, instead of wearing our armour and denying our humanness and resisting our pain, while unconsciously making it much bigger.

CONTINUE READING

True Freedom

Photo Credit: dilaquis
Photo Credit: dilaquis

Our fears aren’t monsters that we need to protect ourselves from by pulling the blanket over our heads as we used to do when we were little – they indeed have dark sides, but what in this vast universe doesn’t?

When they come to visit us, we may tightly shut the door to prevent them from entering, and start thinking that we’ve escaped them, that we’re free now. But what we may not realize is that we’ve shut the door not only to them but also to other emotions, other feelings that would’ve soon come to bring us light and peace and freedom… When we close that door, we in fact take away our freedom with our own hands that turn the key.

Instead, if we could try to connect with the wisdom we hold by looking within, and choose to take a step towards our painful emotions, even though the ground beneath our feet may tremble at the beginning, we will slowly begin to realize that with each step it becomes stronger. With each step that we take, with our strength, courage and confidence growing inside…

CONTINUE READING

İçeriden Dışarıya Doğru Yaşamak

Rose Finn-Kelcey, The Restless Image (1975)

Yazar, aktivist ve Center for Courage & Renewal’ın kurucusu Parker J. Palmer’ın “Living From the Inside Out” (İçeriden Dışarıya Doğru Yaşamak) başlıklı Naropa Üniversitesi Mezuniyet Konuşmasından dilimize çevirdiğim bir bölüm: 

İlk olarak, söz konusu kalbin meseleleri olduğunda gözü kara olun. 

Aslında demeye çalıştığım şey… tutkulu olun, hayata delicesine aşık olun. Doğal dünyaların ve/veya insan dünyalarının bir parçasına dair tutku duyun, ve onun için riskler alın – bu sizi ne kadar kırılgan kılarsa kılsın… Kendinizi – enerjinizi, yeteneklerinizi, vizyonunuzu, kalbinizi – açık yüreklilikle, cömertçe sunun.

Ancak bilin ki bu şekilde yaşadığınızda çok geçmeden ne kadar az şey bildiğinizi, ve başarısızlığa uğramanın ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Sevgide ve hizmette büyüyebilmek için -siz, ben ve hepimiz- cehalete en az bilgi kadar, başarısızlığa en az başarı kadar değer vermeliyiz…

CONTINUE READING

Teachable Moments

Photo source: unsplash.com

Someone who has made a huge impact on my life once told me “There are no mistakes in life. In my world, we label them “fascinating.” Every moment in life is a teachable moment, if you’re open…” Those words really stayed with me and I thought about what they meant quite deeply. As someone who used to try and avoid making mistakes, I’ve come to realize that nearly all the turning points, life changing experiences, unforgettable lessons of my life were in some way related to those “mistakes”. ⁣

CONTINUE READING

Doğrunun ve Yanlışın Ötesinde

Fotoğraf: dilaquis

Doğrunun ve yanlışın ötesinde bir yer var; seninle orada buluşacağız.” Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Pandemi süreci, doğru ve yanlışların, yargıların, öyle olmaz böyle olur’ların havada uçuşması ve çarpışmasıyla, tüm yoruculuğu ve beyhudeliğiyle gözler önüne serilmesiyle, o doğru ve yanlış ötesindeki yere bir çağrı sanki. 

Her doğru “kısmen doğru” çünkü Thich Nhat Hanh’ın dediği gibi, her yanlış “kısmen yanlış.”

Bilmiyoruz, her zamankinden daha çok “bilmiyoruz”. Ve bilmediğimiz için belki, bu belirsizlikte kalmak zor olduğundan, körü körüne “doğru” veya “yanlış”a tutunmak, bu tutunmadan doğan yargıları oraya buraya savurmak daha kolay, daha tanıdık geliyor. Hiç değilse bunu “bilmek” istiyoruz belki ve öyle insani ki. Ama o geçici iç rahatlığıyla kendimizi kandırmıyor muyuz?

CONTINUE READING

İnsan İnsanın Yurdudur

İllüstrasyon: Evan M. Cohen

“İnsan insanın yurdudur.”

Bir yeri yurt, yuva yapan nedir gerçekten? Orada gerçekten güvende ve özgür hissetmek, diyor içim. Peki eğer dış dünyada, “yurtta”, yuvada koşullar belki her zamankinden daha muğlak, değişken, belirsiz görünüyorsa? Zemin kaygan ve sınırlar daha keskin, dört duvar arası daha dar geliyorsa?

İşte o zaman insan daha net görmeye başlayabiliyor o yurdu yurt, yuva hissettiren şeylerin zamandan-mekandan bağımsız özünü. Bir yer, bir alan’dan çok daha öte, çok daha “yakın” olduğunu. Kendi içinde, nefes alıp veren, kalbi atan, can taşıyan insan bedeninde, ve hayatın onu belki yıllar belki de an’lar önce kalben, ruhen buluşturduğu insanların varlığında, sesinde, bakışında anlam ve vücut bulduğunu. Dış dünyanın tüm gürültüsü ve kaosu sardığında ruhunu, o zaman daha başka görmeye, duymaya, hissetmeye başlıyor insan yurdun, yuvanın gerçekten ne olduğunu.

CONTINUE READING